B10 Zakružované puzdrá KU

B10 Zakružované puzdrá KU

TECHNICKÉ DÁTA

• Štruktúra: B10 (KU) ložisko je 3-vrstvové ložisko skrúžené z kovového pásu s vrstvou PTFE
• Statické zaťaženie: 250 N/mm2
• Dynamické zaťaženie: 140 N/mm2
• Rotačná ocilácia: 60 N/mm2
• Operačná teplota: -195°C – +280°C
• Tepelná vodivosť:
46 W/mK
• Koeficient trenia:
0.03 – 0.20
• Max. PV bez mazania – krátkodobá prevádzka:
3.6 N/mm2*m/s
• Max. PV bez mazania – nepretržitá prevádzka:
1.8 N/mm2*m/s
• Max. rýchlosť – bez mazania:
2m/s
• Max. rýchlosť – hydrodynamický chod:
>2m/s

Puzdrá KU sú 3-vrstvové ložiská skružené z kovového pásu s vrstvou PTFE. Ložiská sú predurčené najmä pre oscilačný pohyb, ložiskové uzly s často sa opakujúcimi spusteniami a zastaveniami, alebo kde je potrebné získať minimálne suché trenie, keď mazanie neprichádza do úvahy.
Pretože trenie je veľmi nízke, B10 (KU) ložiská môžu byť použité bez prídavného mazania. B10 (KU) ložiská sú odolné voči väčšine bežných médií. Tenká vrstva, ktorá tvorí funkčný povrch by sa mala starostlivo chrániť proti poškodeniu pri montáži a tiež chrániť od prehriatia napr. pri zváraní.

– sú určené pracovať bez mazadla
– majú širokú teplotnú škálu
– vysoký stupeň tepelnej vodivosti
– dobrá odolnosť voči väčšine bežných médií
– široká škála skladovaných rozmerov
– veľa možností použitia

– podklad z nehrdzavejúcej ocele
– podklad z bronzu
– klzná vrstva bez olova
– plochá alebo guľová spodná podložka
– iná poloha tolerancie, podľa výkresových požiadaviek
– vyhotovenie podľa výkresu

– pákové zdviháky
– osobné výťahy
– hydraulické čerpadlá
– pneumatické valce
– textilné stroje

Rozmery valcového puzdra

Rozmery klznej lišty

Rozmery puzdra s prírubou

Rozmery axiálnej podložky