B20 Zakružované puzdrá KX

B20 Zakružované puzdrá KX

TECHNICKÉ DÁTA

• Štruktúra: B20 (KU) ložisko je 3-vrstvové ložisko skrúžené z kovového pásu s vrstvou POM
• Statické zaťaženie: 250 N/mm2
• Dynamické zaťaženie: 140 N/mm2
• Rotačná oscilácia: 70 N/mm2
• Operačná teplota: -40°C – +110°C
• Tepelná vodivosť:
4 W/mK
• Koeficient trenia:
0.05 – 0.020
Koeficient tepelnej rozťažnosti:
11*10-6*K-1
Max. rýchlosť – bez mazania:
2m/s
Max. rýchlosť – Hydrodynamický chod:
>2m/s

Puzdrá KX sú 3-vrstvové ložiská skružené z kovových pásov s vrstvou POM. Vo vrstve POM sú vytlačené kruhové jamky (kešienky), ktoré slúžia ako zásobníky maziva, umožňujú dlhé premazávacie intervaly. Sú určené pre naplnenie mastivom pred osadením hriadeľa do puzdra.
Puzdrá KX sú ložiská s medzným mazaním, ktoré je špeciálne vhodné pre konštrukcie, kde sa očakáva stredne veľké zaťaženie a relatívne pomalý alebo rotačný pohyb. Majú nízke nároky na údržbu umožňujú dlhé premazávacie intervaly, majú malé opotrebenie, dobrú tlmiacu schopnosť a odolnosť pri rázovom zaťažení.
Doplnkové mazanie by sa malo realizovať cez hriadeľ alebo cez teleso ložiska. Možno použiť bežné mazadlá, okrem mazadiel s prídavkom grafitu alebo MoS2. Tenká vrstva POM (0,3 – 0,5), ktorá tvorí funkčný obežný povrch ložiska by mala byť dobre chránená, aby sa predišlo poškodeniu pri montáži a tiež proti vysokým teplotám, napríklad pri zváraní.

1. Nízkouhlíkatá oceľ – dáva výnimočne vysokú únosnosť a vynikajúci odvod tepla.
2. Spekaný bronzový prášok – zaisťuje maximálny tepelný odvod z povrchu ložiska.
3. POM 0,3 – 0,5 mm – má vysokú odolnosť voči opotrebeniu.

Sú vhodné pre rotačný a oscilačný pohyb pre zaťaženia podľa uvedených únosností. Môžu sa použiť v klzných uzloch kde nie je použité účinné mazanie.
Materiály z ktorých sú vyrobené, sú odolné voči väčšine médií. Nie sú problémy s dodávkami, pretože široká škála štandardných rozmerov je na sklade.

Ako podklad sa dá použiť aj pás z nehrdzavejúcej ocele alebo bronzový pás. Je možné vyrobiť ploché alebo guľové axiálne podložky.
Jednotlivé tolerancie a detaily je možné prispôsobiť výkresovej dokumentácii odberateľa.

-hydraulické valce
-zdvíhacie plošiny
-pákové zdviháky
-textilné stroje
-podvozky automobilov
-poľnohospodárske stroje

Rozmery valcového puzdra

Rozmery axiálnej podložky

Rozmery klznej lišty