B50 Bezúdržbové puzdrá z liateho bronzu

B50 Bezúdržbové puzdrá z liateho bronzu

TECHNICKÉ DÁTA

50 M1 50 M2 50 M3 50 M4 50 M6
Štruktúra Cu % 65 85 80 88 65
Štruktúra Sn % 5 12
Štruktúra Pb % 5
Štruktúra Zn % 25 5 25
Štruktúra Ni % 5
Štruktúra Al % 6 10 6
Štruktúra Fe % 5
Štruktúra Mn % 4 4
Statické zaťaženie 100 N/mm2 60 N/mm2 50 N/mm2 70 N/mm2 150 N/mm2
Operačná teplota -100°C  +300°C -100°C  +400°C -100°C  +400°C -100°C  +400°C -100°C  +300°C
Tepelná vodivosť 60 W/(mK)-1 60 W/(mK)-1 60 W/(mK)-1 60 W/(mK)-1 60 W/(mK)-1
Koeficient trenia 0.03 – 0.020 0.03 – 0.018 0.03 – 0.020 0.03 – 0.018 0.03 – 0.020
Koeficient tepelnej rozťažnosti 1,9*10-5/°C 1,8*10-5/°C 1,6*10-5/°C 1,8*10-5/°C 1,9*10-5/°C
Max. rýchlosť – bez mazania 15 m/min 10 m/min 20 m/min 10 m/min 10 m/min
Hustota 8,0 8,8 7,6 8,8 8,0
Tvrdosť HB > 210 > 70 > 150 > 80 > 250
Pevnosť v ťahu > 750 N/mm2 > 250 N/mm2 > 500 N/mm2 > 360 N/mm2 > 800 N/mm2
Ťažnosť % > 12 > 15 > 10 > 8 > 4

Ložiská B50 s prírubou alebo bez príruby sú vyrábané z liateho bronzového materiálu so vsadeným špeciálnym tuhým mazivom. Základný kov je vhodný pre vysoko – záťažové aplikácie a tuhé mazivo umožňuje použiť ložisko B50 bez dodatočného mazania.
Ložiská B50 ponúkajú výborný výkon a to bez mazania a za podmienok, ako je nízka rýchlosť a extrémne vysoké, či nízke teploty. Mazacie zásobníky sú rozptýlené špeciálnym spôsobom po povrchu ložiska, preto je celá plocha ložiska mazaná počas pohybu. Tieto zásobníky maziva pokrývajú okolo 20 – 30 % povrchu ložiska.
Ako základný materiál, tak aj tuhé mazivo sa môžu prispôsobiť špeciálnym potrebám na dosiahnutie najviac vyhovujúceho riešenia pre aplikáciu ložiska.

– extrémne vysoká záťažová nosnosť
– možnosť použitia bez maziva
– výborné pre konštrucie s nízkou rýchlosťou a vysokým zaťažením
– vhodné pre recipročný, oscilujúci alebo striedavý pohyb
– široké teplotné rozpätie
– dobrá chemická odolnosť
– výborná odolnosť proti korózii

– axiálne podložky, tabule, pásy
– výkresové detaily
– niekoľko alternatív mazacieho materiálu
– niekoľko alternatív základného materiálu

– odlievacie stroje
– oceľové valce
– hutnícky priemysel
– lode
– turbíny
– lodné žeriavy

Rozmery valcového puzdra

Rozmery klznej lišty

Rozmery prírubové puzdro

Rozmery klznej dosky

Rozmery axiálnej podložky