B60 Bronzové ložiskové puzdrá

B60 Bronzové ložiskové puzdrá

TECHNICKÉ DÁTA

60 M1 60 M2 60 M3 60 M4 60 M5 60 M6 60 M7
Štruktúra Cu % 65 85 80 88 80 65 76
Štruktúra Sn % 5 12 10 8
Štruktúra Pb % 5 10 15
Štruktúra Zn % 25 5 25
Štruktúra Ni % 5 1
Štruktúra Al % 6 10 6
Štruktúra Fe % 5
Štruktúra Mn % 4 4
Hustota 8,0 8,8 7,6 8,8 8,9 8,0 9,1
Tvrdosť HB > 210 > 70 > 150 > 95 > 75 > 250 > 60
Pevnosť v ťahu > 750 N/mm2 > 250 N/mm2 > 500 N/mm2 > 270 N/mm2 > 210 N/mm2 > 800 N/mm2 > 180 N/mm2
Ťažnosť % > 12 > 15 > 10 > 5 > 8 > 8 > 8

Sústružené ložiská sú často technicky a ekonomicky výhodné ložiskové riešenia. Sú točené z odstredivo odlievaných polotovarov. Vysoká nosnosť, nízka hmotnosť, dobrá odolnosť proti korózii a malé radiálne priemery sú niektoré dobré vlastnosti pre sústružené ložiská. Dôležitý je výber vhodného materiálu a správne zabezpečenie dodatočného mazania.

Sústružené ložiská a ložiskové prvky môžu byť vyrobené z niekoľkých zliatin medi. Materiál bude vybraný tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám každej konštrukcie. To je dôležité pre dosiahnutie optimálneho výkonu pre životnosť, servis a celkovú hospodárnosť. Vlastnosti pre štandardné materiály sú uvedené v tabuľke.

Sústružené ložiská je možné vyrábať s užšími toleranciami ako balené tenkostenné ložiská. Toleranciu je možné prispôsobiť potrebám konštrukcie. Preto je možné dosiahnuť požadovanú vôľu.

Sústružené ložiská vyrábame vždy podľa výkresov zákazníka. Preto môže byť ložisko navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám konkrétnej konštrukcie. Prevedenie mazacích drážok, počet mazacích otvorov, tolerancie a skosenie je možné vyrobiť podľa potrieb zákazníka.

Sústružené ložiská zo zliatin medi sú určené na dodatočné mazanie. Potreba dodatočného mazania závisí od materiálu ložiska a všeobecných podmienok riešenia ložiska.
Konštrukcia mazacích drážok, výber maziva a všeobecné podmienky riešenia ložiska ovplyvňujú spôsob usporiadania dodatočného mazania.
So správnym materiálom a dizajnom je možné použiť aj sústružené ložiská s pomerne dlhými intervalmi mazania.

Rozmery valcového puzdra

Rozmery prírubového puzdra